Nezaměřuj se na to co nejde

19.07.2022

Člověk má jakousi přirozenou tendenci upínat se na to, co mu zrovna nejde, na svou nemoc, na to co bolí, co v životě, vztazích, v práci neklape... A čím víc se zahledíme do toho, co nefunguje, o to míň vidíme to, co stále skvěle funguje. V každém organismu, ať je to rostlina, zvíře, člověk, příroda vůbec, je vždy za každých okolností přítomen obrovský zdroj zdraví. Jakási prasíla, prazdroj, vitální síla uvnitř nás udržující život a zdraví. Naše tělo má ohromnou moudrost a schopnost se léčit a neustále směřovat k harmonii. Dělá to nepřetržitě, každým okamžikem.
Tak to je...

Stačí se podívat na přírodu, moc ráda v ní nacházím moudrost. Zasadila jsem na své zahradě dvě břízy, ze kterých se ale vyklubaly topoly osika. Každým rokem se rozšiřují desítky a desítky nových mladých stromečků, které vyrůstají z kořenů osik. Naši zahradu totálně osiky zaplavují. Léta se marně snažíme ty mladé vymýtit, nepomáhá nic. I ze zpřetrhaného narušeného kořene pokáceného matečného stromu rostou další a další. Ta životní síla se nedá jen tak zastavit. Každý organismus vydrží opravdu hodně, i špatné zacházení. Ta neviditelná, za to obrovská životní síla je v každém z nás, jen na ni nezapomenout a pěstovat si ji jako vzácnou květinku.
Já vím, v nemoci nebo náročném životním období je to veliká veliká zkouška důvěry a víry.
Ale určitě se vyplatí.